Escrivim aquest números amb lletres al quadern de matemàtiques.

28.786                     37.901                        181.097             500.027
975.321                   12.801.012                193.427.316        
200.108.825           998.804.060              12.300.907.605