Escola matinera

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes.

L’escola matinera és de 7’30h a 9h. El preu és de 2€ per dies solts i 25€ mensuals si són fixes.

En aquest espai, es duen a terme diferents activitats lúdiques adaptades a cada edat.