Projecte intergeneracional

El nostre centre porta anys formant part del Programa Intergeneracional dut a terme conjuntament amb la Residència de Gent Gran de la nostra població anomenada Residència de Llevant. El projecte intergeneracional és un mitjà per a l’intercanvi determinat i continuat de recursos i aprenentatges entre les generacions de gent gran i les més joves amb la finalitat d’aconseguir beneficis individuals i socials.
Les activitats intergeneracionals afavoreixen un desenvolupament integral en les persones, sigui quina sigui la seva edat, gènere, situació social i grau de limitació funcional. Per tant és necessari fomentar l’intercanvi i la solidaritat entre generacions, incrementar la cooperació i compartir experiències, habilitats i coneixements.

Objectius
  • Desenvolupar actituds, valors i habilitats de convivència que fomentin la capacitat de compartir-los en un entorn comú.
  • Conèixer directament les inquietuds, realitat i dubtes de la vellesa, i vèncer els estereotips que tenen els infants sobre les persones grans.
  • Implicar-se en una institució del poble, coneixent així la infraestructura i els recursos de què disposa.
  • Donar l’oportunitat a les persones grans d’aproximar-se a la realitat actual a través de com els infants transmeten les seves vivències.
  • Gaudir del contacte mutu.