Alta d’usuaris nous al GESTIB Famílies

Per tenir accés és necessari tenir un usuari i una contrasenya que nosaltres us activarem a partir del següent procediment.

Procediment únicament pels nous usuaris (els que volen accedir per primera vegada).

1.-Emplenar el model de sol.licitud.

2.-Entregar aquesta sol.lictud a secretaria del CEIP Ses Comes. 

3.-Nosaltres us activarem la compte i us arribarà un missatge per sms . Aquest SMS els indicarà l’usuari que se li ha creat i l’enllaç (http://tiny.cc/a83qkz) o (pàgina principal Gestib)  des del qual pot sol·licitar la nova contrasenya. La primera contrasenya que us assigna l’aplicació de manera automàtica és provisional i ÉS IMPORTANTÍSSIM canviar-la abans de 24h tal com s’explica el document següent.

4.-Instruccions/passes a seguir per canviar la contrasenya aquí català  aquí castellà