Objectius del GESTIB Famílies

El GESTIB FAMÍLIES és una aplicació web que ha nascut perquè les famílies tenguin una informació més directa i ràpida  dels seus fills. Els permet:

  • Butlletí de notes de l’avaluació
  • Accés a faltes de forma instantània, i poder sol·licitar justificació 
  • Calendari de tasques i activitats
  • Documents oficials del centre
  • Notes parcials del quadern del professor
  • Circulars del centre
  • Valoracions de l’alumne
  • Autoritzacions de sortides
  • Accés a l’horari