Preguntes freqüents

  • Com puc accedir a la web per famílies?
És necessari tenir un usuari i una contrasenya. En cas de no haver tengut mai un usuari, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb el personal del centre on tengui els seus fills o alumnes tutoritzats escolaritzats.
Si la persona interessada en accedir a la web de famílies té un certificat digital, pot accedir-hi directament. No es necessari haver de sol·licitar un usuari per a l’accés.
  • Tenc usuari, però no el recordo.
La persona que es trobi en aquesta situació ha de contactar directament amb el personal del del centre on tengui els seus fills o alumnes tutoritzats escolaritzats. Des d’allà se li recordarà l’usuari, i si escau, les passes a seguir per a l’obtenció de la contrasenya.
Pot ajudar a recordar l’usuari emprar el següent format:
e+DNI amb la lletra, per exemple e41414141a. Fixar-se en que les dues lletres han d’estar escrites en minúscula.
x+DNI SENSE la lletra, per exemple x41414141. Fixar-se en que la lletra x ha d’estar escrita en minúscula.
  • He oblidat la contrasenya.
Manual procés obtenció contrasenya
Es pot obtenir una nova contrasenya accedint a la URL d’accés a la web de les famílies. (https://www3.caib.es/xestib/).
Apareixerà la següent imatge, i s’ha de pitjar el botó He oblidat la clau, que donarà pas a una pantalla on se soliciten diverses dades personals, totes relatives a l’usuari que necessita la nova contrasenya. (Dels fills escolaritzats només se demana el centre).
Wf-he oblidat la clau.png

La informació sol·licitada és la que mostra la següent pantalla.

Wf-he oblidat la clau pantalla dades 1.png
  • Usuari bloquejat
Si s’han fet varis intents d’accés al GestIB sense èxit això farà que l’usuari quedi bloquejat. Per resoldre aquesta incidència se recomana sol·licitar una nova contrasenya. Per això s’han de seguir les passes indicades en el punt anterior.
  • On es fa el canvi de contrasenya?
El canvi de la contrasenya es fa a des de la següent URL: https://www.caib.es/Intranet/canviapassword.do
També és pot canviar des del botó Canvi de contrasenya que hi ha a la pàgina d’inici d’accé a Gestib.
Wf canvi contrasenya 1.png
CAL RECORDAR que la contrasenya obtinguda en aquest procés té una vigència d’un any. Igualment l’usuari pot canviar-la sempre que vulgui des de la pàgina indicada abans. Cada vegada que es fa un canvi, s’inicia el període de vigència d’un any.
  • He rebut un sms on en el cos del missatge indica “GestIB: El seu usuari xxxxxxx no es pot gestionar automàticament. Posis en contacte amb el centre
En aquest cas, el centre ha de gestionar una alta nova, fent servir el programa GestIB. Per això ha d’anar a l’opció de menú Famílies>>Comptes d’usuari i fer tot el procés, com si es tractas d’una alta nova. La diferència està en que es genera el mateix usuari que tenia la persona sol·lcitant. Aquest procés deixa a l’usuari vinculat al centre que fa la gestió i permet que l’usuari pugui gestionar la seva contrasenya sense problema en una situació futura.