How do we write numbers in English?

NumberCardinalOrdinal
1onefirst
2twosecond
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth
7sevenseventh
8eighteighth
9nineninth
10tententh
11eleveneleventh
12twelvetwelfth
13thirteenthirteenth
14fourteenfourteenth
15fifteenfifteenth
16sixteensixteenth
17seventeenseventeenth
18eighteeneighteenth
19nineteennineteenth
20twentytwentieth
21twenty-onetwenty-first
22twenty-twotwenty-second
23twenty-threetwenty-third
24twenty-fourtwenty-fourth
25twenty-fivetwenty-fifth
26twenty-sixtwenty-sixth
27twenty-seventwenty-seventh
28twenty-eighttwenty-eighth
29twenty-ninetwenty-ninth
30thirtythirtieth
31thirty-onethirty-first
40fortyfortieth
50fiftyfiftieth
60sixtysixtieth
70seventyseventieth
80eightyeightieth
90ninetyninetieth
100one hundredhundredth
500five hundredfive hundredth
1,000one thousandthousandth
1,500one thousand five hundred, or fifteen hundredone thousand five hundredth
100,000one hundred thousandhundred thousandth
1,000,000one millionmillionth

Informació quotes de l’escola

  • Material didàctic i digital infantil: 70 euros
  • Material didàctic i digital primària: 95 euros
  • Apima (per família): 20 euros

        S’ha d’ingressar a CAIXABANK (LaCaixa)

IBAN ES20 2100 0986 4301 0006 1443

        MOLT IMPORTANT: perquè la matrícula sigui efectiva, quan es faci l’ingrés al banc, al rebut hi ha de constar el nom de l’alumne/a. Guardau el resguard/justificant del pagament per entregar-lo al setembre.

Informació serveis de l’escola

SERVEIS:

  • Escola matinera: a partir de dia 10 de setembrede 7:30 hores a les 9:00 hores. Preu 25 euros mensuals. Dies esporàdics 2 euros.
  • Menjador escolar: de les 14.00 a les 16:00 hores. Vos comunicam que a partir de dia 10 de setembre es posa en funcionament el servei de menjador. La quota diària serà de 6,83 €. pels alumnes fixes. El preu de les mensualitats serà el resultat de multiplicar el preu de la quota diària pels dies lectius; així, cada mensualitat serà diferent. El preu del menú dels alumnes eventuals (3 dies o menys per setmana) serà de 7,50 €