Reunió de granotes i granots

Els delegats i delegades de cada classe es reuneixen, com a mínim, cada trimestre amb l’equip directiu per a ser escoltats i tractar diferents temes com el funcionament el centre, saber les seves necessitats i posar en marxa les seves propostes.

A la darrera reunió es va parlar molt dels patis. Cada grup classe de l’escola va preparar prèviament la reunió amb l’ajuda del tutor/a per a fer arribar les propostes als seus delegats i delegades. Parlaren de:

  • Com van els patis? Quan us agrada més els patis?
  • Quines propostes faríeu per millorar els patis?
  • Quines dificultats trobau als patis? Com milloraríeu aquestes dificultats?
  • Quines propostes i espais posaríeu als patis?

Enquesta sobre la convivència escolar

Benvolgudes famílies

Com sabeu, la convivència escolar suposa un eix que vertebra la societat en
general, i l’escola, en particular. Si està llegint aquest document es deu al fet que
se’l convida a participar en l’Estudi Estatal sobre la Convivència Escolar en
Educació Primària. És per això, que, abans de res, li agrairíem el seu compromís i
col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la Conselleria
d’Educació i Formació Professional, la Universitat d’Alcalá i el Grup IMECA-*UAH.

Per aquesta raó, és molt important la seva participació en aquesta enquesta
ja que ajudarà substancialment a la millora de la convivència a través de la
prevenció, l’avaluació i l’actuació. De la mateixa manera, la seva col·laboració
contribuirà a destacar el paper fonamental de la convivència en els processos
d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, així com per a tota la comunitat
educativa.

L’enquesta va adreçada a les famílies de primària des de 3r fins a 6è.

Per a poder participar en el qüestionari del 24 d’octubre a l’11 de novembre heu
de tenir a la vostra disposició la següent informació:

Rebeu una cordial salutació,

El Director/a