Comunicat de suport a la nostra companya del CEIP Gabriel Vallseca

Davant la injusta agressió patida per la companya del CEIP Gabriel Vallseca, el claustre del Ceip ses Comes manifestam la nostra indignació i solidaritat amb l’escola, la seva comunitat educativa i amb la persona que, en representació del centre i desenvolupant la seva tasca pedagògica, ha patit aquesta desagradable experiència.

Aprofitam per a destacar la imprescindible tasca inclusiva que exerceix l’equip docent amb incansable dedicació, per tal d’oferir les màximes oportunitats al seu alumnat i a llurs famílies.

Transmetem així el nostre suport i animam les companyes i els companys a seguir treballant per transformar la societat i crear contextos més justos i feliços.