Reunió de granotes i granots

Els delegats i delegades de cada classe es reuneixen, com a mínim, cada trimestre amb l’equip directiu per a ser escoltats i tractar diferents temes com el funcionament el centre, saber les seves necessitats i posar en marxa les seves propostes.

A la darrera reunió es va parlar molt dels patis. Cada grup classe de l’escola va preparar prèviament la reunió amb l’ajuda del tutor/a per a fer arribar les propostes als seus delegats i delegades. Parlaren de:

  • Com van els patis? Quan us agrada més els patis?
  • Quines propostes faríeu per millorar els patis?
  • Quines dificultats trobau als patis? Com milloraríeu aquestes dificultats?
  • Quines propostes i espais posaríeu als patis?