Tertúlies familiars

Les tertúlies familiars formen part del Pla de Convivència del nostre centre educatiu. L’objectiu d’aquestes tertúlies és que les famílies tenguin un espai on compartir experiències, inquietuds, dubtes i, en general, tractar temes relacionats amb la criança i educació dels nins i nines.

També hi tendrà cabuda la pràctica del Castellà i Català per afavorir la competència lingüística de les famílies que ho necessitin.

Estan obertes a tothom que estigui interessat en millorar el benestar i la convivència.

No es necessita inscripció i és una activitat gratuïta.

Les sessions es duran a terme els dimarts des de les 9:15 fins a les 10:30