Reunions amb les famílies

REUNIONS PEDAGÒGIQUES AMB LES FAMÍLIES

L’objectiu és compartir una visió general de tot el curs. Si teniu preguntes per fer a la reunió  les heu de fer arribar  a través de l’AGENDA. ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA *NOMÉS POT ASSISTIR UNA PERSONA PER ALUMNE/A SENSE INFANTS. 

14:10 hores / 15:00 hores

Dilluns 7 de març. REUNIONS 5 ANYS D’INFANTIL, 5è i 6è PRIMÀRIA

Dimarts 8 de març. REUNIONS 4 ANYS D’INFANTIL, 1r i 2n PRIMÀRIA 

Dijous 10 de març. REUNIONS 3 ANYS INFANTIL, 3r i 4t PRIMÀRIA

La direcció del centre.