Equip docent

CURS 2022-2023

L’equip docent del nostre centre està organitzat per cicles, aquesta manera de distribuir els mestres, ens ajuda a centralitzar la informació i a poder acompanyar els nostres infants i famílies amb uns referents professionals clars.

EQUIP DIRECTIU

DIRECCIÓ: Francesca Riera

franciscariera@ceipsescomes.com

CAP D’ESTUDIS: Maria Amorós

mariaamoros@ceipsescomes.com

SECRETÀRIA: Maria Montserrat Rosselló

mariamontserratrossello@ceipsescomes.com

3 anys: Maribel Sevilla
mariaisabelsevilla@ceipsescomes.com


4 anys A: Xisca Pastor
franciscapastor@ceipsescomes.com

4 anys B: Patricia Ledesma
patricialedesma@ceipsescomes.com

5 anys: Maria Bonnín i Catalina Barceló
mariabonnin@ceipsescomes.com
catalinabarcelo@ceipsescomes.com
Anglès: Maria Garcia
mariagarcialopez@ceipsescomes.com

Cotutora infantil: Gemma Moreno
gemmamoreno@ceipsescomes.com

Psicomotricitat: Toni Sureda
antonisureda@ceipsescomes.com

Audició i llenguatge: Gemma Moreno
gemmamoreno@ceipsescomes.com

Música: David Galdón
davidgaldon@ceipsescomes.com
1r: Catalina Rosselló
catalinarossello@ceipsescomes.com

2n A: Xisca Pilar Llull
franciscapilarllull@ceipsescomes.com

2n B: Marga Colomar
margaritacolomar@ceipsescomes.com

Anglès: Maria Garcia
mariagarcialopez@ceipsescomes.com

Cotutora 1r: Gemma Moreno
gemmamoreno@ceipsescomes.com

Cotutora 2n: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com

Psicomotricitat i Educació física: Toni Sureda
antonisureda@ceipsescomes.com

Audició i llenguatge: Gemma Moreno
gemmamoreno@ceipsescomes.com

Música: David Galdón
davidgaldon@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com
3r A: Maria Eleonor
mariaidevik@ceipsescomes.com

3r B: Isabel Bennasar
isabelbennasar@ceipsescomes.com


4t A: Marga Riera
margaritariera@ceipsescomes.com

4t B: Joan Bonet
joanbonet@ceipsescomes.com
Anglès: Germán Lainez
germanlainez@ceipsescomes.com

Cotutora 3r i 4t: Marta Pont
martapont@ceipsescomes.com

Educació física: Miquel Àngel Fontiroig
miquelangelfontirroig@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com

Atenció a la diversitat: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com
5è A: Maria Garcia
mariagarcialopez@ceipsescomes.com

5è B
: Miquel Àngel Fontirroig
miquelangelfontirroig@ceipsescomes.com

6è B
: Vanesa González
vanesagonzalez@ceipsescomes.com
Anglès: Germán Lainez
germanlainez@ceipsescomes.com

Educació física: Miquel Àngel Fontirroig
miquelangelfontirroig@ceipsescomes.com

Cotutora de 5è: Maria Amorós
mariaamoros@ceipsescomes.com

Cotutora 6è: Yolanda Villaplana i Milka Mohamed
yolandavillaplana@ceipsescomes.com
milkamohamed@ceipsescomes.com


Moviment creatiu: Francesca Riera
franciscariera@ceipsescomes.com

Teatre:
Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com

Arts plàstiques:
Joan Bonet
joanbonet@ceipsescomes.com

Àudiovisuals: Maria Eleonor
mariaidevik@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com