Equip docent

CURS 2021-2022

L’equip docent del nostre centre està organitzat per cicles, aquesta manera de distribuir els mestres, ens ajuda a centralitzar la informació i a poder acompanyar els nostres infants i famílies amb uns referents professionals clars.

EQUIP DIRECTIU

DIRECCIÓ: Francesca Riera

franciscariera@ceipsescomes.com

CAP D’ESTUDIS: Maria Amorós

mariaamoros@ceipsescomes.com

SECRETÀRIA: Maria Montserrat Rosselló

mariamontserratrossello@ceipsescomes.com

3 anys A Xisca Pastor
franciscapastor@ceipsescomes.com

3 anys B Rafel Miralles
rafelmiralles@ceipsescomes.com

4 anys Inmaculada López
inmaculadalopez@ceipsescomes.com

5 anys Maria Bonnín i Catalina Barceló
mariabonnin@ceipsescomes.com
catalinabarcelo@ceipsescomes.com
Anglès: Laura Nadal/Antònia Pascual
lauranadal@ceipsescomes.com

Psicomotricitat: Toni Sureda
antonisureda@ceipsescomes.com

Audició i llenguatge: Bel Martí
isabelantoniamarti@ceipsescomes.com

Música: Marc Millán
marcmillan@ceipsescomes.com

Atenció a la diversitat: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com
1r A Xisca Pilar Llull
franciscapilarllull@ceipsescomes.com

1r B Marga Colomar
margaritacolomar@ceipsescomes.com

2n A Marc Millán
marcmillan@ceipsescomes.com

2n B Laura Nadal/ Antònia Pascual
lauranadal@ceipsescomes.com


Psicomotricitat i Educació física: Toni Sureda
antonisureda@ceipsescomes.com

Anglès: Laura Nadal/Antònia Pascual
lauranadal@ceipsescomes.com

Audició i llenguatge: Bel Martí
isabelantoniamarti@ceipsescomes.com

Música: Marc Millán
marcmillan@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com

Atenció a la diversitat: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com
3r A Marga Dalmau/Matilde Grimalt
margaritadalmau@ceipsescomes.com
matildegrimalt@ceipsescomes.com


3r B Montse/Francisca Clar
montsefernandez@ceipsescomes.com
franciscaclar@ceipsescomes.com

4t Maria Bestard
mariabestard@ceipsescomes.com

Audició i llenguatge: Bel Martí
isabelantoniamarti@ceipsescomes.com

Educació física: Toni Sureda (3R) i Pere Llull (4t)
antonisureda@ceipsescomes.com
perellull@ceipsescomes.com

Música: Marc i Joan Oliver
marcmillan@ceipsescomes.com
joanoliver@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com

Atenció a la diversitat: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com
Catalina Femenias
catalinafemenies@ceipsescomes.com

6è A
Pere Llull
perellull@ceipsescomes.com

6è B
Marga Riera
margaritariera@ceipsescomes.com
Anglès: Laura Nadal/Antònia Pascual
lauranadal@ceipsescomes.com

Educació física: Pere Llull
perellull@ceipsescomes.com

Audició i Llenguatge: Bel Martí

Cotutories: Yolanda, Joan Oliver
yolandavillaplana@ceipsescomes.com

Música: Marc i Joan Oliver
marcmillan@ceipsescomes.com
joanoliver@ceipsescomes.com

Religió:
Pedro Gomila
pedrogomila@ceipsescomes.com

Atenció a la diversitat: Coral Quatrecases
coralquatrecases@ceipsescomes.com