Escola matinera

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes.

L’escola matinera és de 7’30h a 9h, i la persona responsable és la Francisca Pastor.

En aquest espai, es duen a terme diferents activitats lúdiques adaptades a cada edat.

Per a més informació anar un matí a l’escola en la franja horària en que es duu a terme l’escola matinera i parlar amb la persona responsable.