Educació emocional

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar les competències emocionals, com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, per tal de capacitar-la per afrontar millor els reptes que se li plantegen en la vida quotidiana. L’educació emocional esdevé un complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.
Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. L’educació emocional afecta l’evolució dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

 

Objectius

  • Identificar les pròpies emocions. Prendre consciència del que sentim i del que senten els altres: tristesa, felicitat, por, alegria, amor, ràbia, pena, gelosia…
  • Comprendre les emocions. Cal que l’alumne entengui que les emocions apareixen per un motiu o situació concreta, tant les pròpies com les dels companys. És important treballar l’empatia per aprendre a comprendre els altres.
  • Expressar les emocions. Cal aprendre a comunicar-les i a compartir-les. Així ens sentirem millor i els altres ens podran ajudar. És important manifestar-les de manera adequada i correcte.
  • Controlar les emocions. Cal conèixer habilitats per regular i controlar les seves emocions.
  • Gestionar les emocions. A partir del que sentim, ser capaços de triar què fer i com actuar. Qualsevol situació de la vida quotidiana, que es dóna a l’escola, és bona per practicar i desenvolupar la consciència emocional.

És important dedicar temps al treball emocional, això vol dir que a vegades cal deixar el que s’està fent per aprofitar aquella situació per parlar del que ha passat i de com s’han sentit els implicats en aquella situació.