Menjador

L’escola ofereix el servei de menjador gestionat per una empresa privada.
 
El servei funciona diàriament durant el calendari escolar de 14 a 15:30h hores, el cost es revisa cada curs escolar.
 
Per quedar a menjador s’ha d’avisar cada dia al matí, abans de les 9’30h a la secretària del centre.