Menjador

L’escola ofereix el servei de menjador gestionat per una empresa privada.
 
El servei funciona diàriament durant el calendari escolar de 14 a 16:00 hores, el cost es revisa cada curs escolar.
 
Per quedar a menjador en dies esporàdics s’ha de telefonar a secretaria entre les 8:00 a 9:00 h (després ja no es podrà). Telèfon del centre:
971820790.